Liturgie

Werkgroep eigen voorgangers

Ank BosDe leden van de werkgroep Eigen Voorgangers gaan voor in de vieringen waarvoor geen gewijd voorganger beschikbaar is. In dat geval hebben we in onze parochie een viering van Woord, Gebed en Communie, soms alleen een viering van Woord en Gebed. Dankzij deze werkgroep kunnen we als parochie regelmatig samen blijven vieren. Hierbij nemen we op afstand deel aan de Eucharistie op De Essenburgh.

Bij elke viering van Woord, Gebed en Communie zijn enkele leden van de werkgroep betrokken bij de voorbereiding en de viering zelf. De samenstelling van deze kleine groepjes is wisselend.

Naast vieringen van Woord, Gebed en Communie gaan enkele leden van de Werkgroep Eigen Voorgangers bij een gezamenlijke viering met de Nieuwe Kerk Gemeente mee voor met de dominee.

Kinderwoorddienst

Als onderdeel van de zondagse vieringen kunnen kinderen van de groep 1 t/m 8 van de basisschool deelnemen aan de kinderwoorddiensten. Meestal wordt hierbij uitgegaan van de lezing die ook in de viering wordt gelezen. De kinderen krijgen een aangepaste vorm van catechese, gesplitst in twee groepen, de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

Deze werkgroep verzorgt enkele keren per jaar een viering voor jong en oud. Dit in samenwerking met de scholen, MOV (Missie, ontwikkeling en Vrede).

Koren

Caeciliakoor

Caeciliakoor Harderwijk

Caeciliakoor (2007)

Het parochieel zangkoor Caecilia stelt zich ten doel de liturgie, zoals die in de kerk gebruikelijk is, te ondersteunen. Het koor repeteert elke donderdag van 19:30 uur tot 21:30 uur in de kerk. Naast het instuderen van de liederen wordt er ook aandacht besteed aan stemvorming.

Het koor ondersteunt drie maal in de maand de viering. Ingezongen partijen kunnen ter oefening online beluisterd worden.

Cantores

Cantores zingen in tweetallen met en namens de parochiegemeenschap in de liturgische vieringen. Zij zijn van dienst bij die vieringen, waarbij geen van de koren aanwezig is.

De cantores repeteren de donderdag voorafgaande aan de weekendviering gedurende twintig minuten vanaf 19.00 uur. Verder zijn cantores een half uur voor de viering aanwezig om in te zingen en te overleggen met de organist. Als het nodig is (bijv. voor de advent en veertigdagentijd) wordt er een repetitieavond met alle cantores belegd.

Panta Rhei

Panta Rhei Harderwijk

Panta Rhei (2008)

Panta Rhei is een van de drie koren binnen de parochie. Begonnen als jongerenkoor, is het nu een koor voor mensen jong van hart en van alle leeftijden. De naam betekent ‘alles stroomt, is in beweging’, waarmee wordt aangeduid dat alles voortdurend aan verandering onderhevig is. Als iemand zin heeft om te zingen is zij/hij altijd van harte welkom.

Het koor repeteert op maandagavond vanaf 20.00 uur in de kerk. Tijdens de repetities is er instrumentale begeleiding aanwezig. Het koor zingt voornamelijk vierstemmige Nederlandse liturgische liederen. Gemiddeld eenmaal per maand ondersteunt Panta Rhei de liturgie in eigen parochie.

Overige werkgroepen

Acolieten

Acolieten assisteren de voorganger tijdens een liturgische viering. Training en ondersteuning vindt plaats vanuit het liturgisch platform.

Collectanten

De collecte tijdens de viering wordt gehouden ten bate van eigen pastorale activiteiten. De deurcollecte wordt gehouden voor een speciaal doel.

Lectoren

Een lector leest uit de Heilige Schrift in een liturgische viering. Training en ondersteuning vindt plaats vanuit het liturgisch platform.

Bloemengroep

De bloemengroep zorgt dat het liturgisch centrumĀ elke week mooi is aangekleed.

Een ware tuin!

Eerste paasdag 2015