Catechese

Voor meer informatie over catechesewerkgroepen kunt u contact opnemen met het catechetisch platform.

Volwassenencatechese

Voor volwassenencatechese is in de directe omgeving van de parochie het volgende aanbod:

Essenburg/Mariƫengaard

Er is een cursusaanbod vanuit de Essenburgh/Mariƫngaard. Deze cursussen worden op de Essenburgh gegeven. Het gaat hierbij vooral om eigen verdieping en bezinning. De aankondiging hiervoor vindt u in de Catharinfo.

Leerhuis

Een andere mogelijkheid voor volwassenen biedt het Leerhuis.

Samen praten- samen luisteren en samen leren.

Het Leerhuis is een groep mensen die een of meer keren bij elkaar komen met de bedoeling om dieper door te praten over geloof en wat daar mee te maken heeft. De groep wordt geleid door een gespreksleider met kennis van zaken.

Het Leerhuis is interkerkelijk, dit betekent dat leden van de verschillende kerken van Harderwijk kunnen intekenen op de aangeboden onderwerpen. Het Leerhuis wordt gehouden op de diverse locaties van de meewerkende kerken. Ook de werkgroep bestaat uit mensen die van verschillende kerken uit Harderwijk afkomstig zijn.

Programmaboekjes met inschrijfformulier liggen op de leesplanken in de kerken.

Kinder- en jeugdcatechese

In onze parochie worden kinderen vanaf groep 5 uitgenodigd voor buitenschoolse catechese. De kinderen komen meerdere malen per jaar samen rond een thema. Met gastouders werken ze met behulp van projecten rond kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen. De sfeer van deze middagen of avonden is ontspannen, de kinderen zijn enthousiast en nieuwsgierig.

Sacramentscatechese

Voor catechese met betrekking tot de doop, de (eerste) heilige communie, het vormsel en het huwelijk verwijzen wij u naar de speciale pagina over de sacramenten.