Organisatie

Facilitaire Dienst

Om de facilitaire zaken te organiseren, is de Facilitaire Dienst (FD) opgericht. Hieronder zijn onder meer de Technische Dienst en de Huishoudelijke Dienst, maar ook werkgroepen als de Kopieergroep, ondergebracht.

Platforms

In de jaren tachtig en negentig zijn binnen de Catharinaparochie drie platforms opgericht, om de vele werkgroepen in het pastorale veld te coördineren en ondersteunen. Dit zijn het Catechetisch Platform (CP), het Liturgisch Platform (LP) en het Pastoraal-Diaconaal Platform (PDP). Het PDP is bij de overgang naar de Lucasparochie in 2014 opgegaan in de pastoraatsgroep. Het catechetisch en liturgisch platform zijn, naast de Pastoraatsgroep, nog steeds zeer belangrijk voor de invulling van het pastoraal beleid in de lokale geloofsgemeenschap van Harderwijk.

Pastoraatsgroep

Voorheen stond de pastoor in het centrum van de parochiegemeenschap. Men wist de weg naar de kerk te vinden door met deze ene persoon in contact te raken. Hij was eveneens het gezicht van de parochie naar buiten toe. Met de terugloop van het aantal priesters (en het aantal parochianen), is de keuze gemaakt af te stappen van deze idee. Waar vroeger de pastoor als spin in het web functioneerde, wordt nu een groep parochianen gevraagd deze centrumfunctie over te nemen: de Pastoraatsgroep. Hiermee wordt zichtbaar dat de parochianen zelf het pastoraat dragen, niet alleen in de marge, maar ook duidelijk in het centrum van de lokale geloofsgemeenschap.

In Harderwijk zijn wij gelukkig op tijd geïnspireerd door onze laatste pastor, Coen Negenborn. Hij heeft ons jarenlang voorbereid op de toekomst. “Houd er rekening mee, dat ik jullie laatste pastoor zal zijn als parochie Harderwijk.” Zijn woorden zijn uitgekomen, maar we zijn dankbaar dat hij ons al die jaren heeft klaargemaakt voor deze omslag.

Naar Jezus’ voorbeeld, zullen we als groep optrekken. Hij liet zijn mensen niet als eenlingen werken, maar stuurde ze samen op pad. In die geest gaat de pastoraatsgroep Harderwijk vol goede moed aan het werk!

Ieder lid van de pastoraatsgroep heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheden. Een eigen pastoraal ‘profiel’. Deze profielen zijn Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw en Liturgie. Het pastoraal team van de H. Norbertusparochie zal ons begeleiden, inspireren, toerusten, coachen, om samen op weg te gaan in onze missionaire geloofsgemeenschap.

U kunt contact opnemen met de pastoraatsgroep via e-mail: pastoraatsgroep@catharinaharderwijk.nl

Locatieraad

Waar de pastoor vroeger spil was van het pastoraat in de parochie, was het lokale parochiebestuur verantwoordelijk voor de beleidvorming op het gebied van financiën en facilitaire zaken. Het bestuur schiep de voorwaarden, waarbinnen de pastoor en de pastorale werkgroepen hun werk konden uitvoeren.

Na de fusie van de parochies van het parochieverband ‘Veluwe’ in 2011 is een centraal parochiebestuur ontstaan voor de St.-Lucasparochie. Op lokaal niveau wordt dit bestuur ondersteund door de zogenaamde Locatieraad die, net als het parochiebestuur vroeger, verantwoordelijk is voor de financiën en de facilitaire zaken. Denk hierbij o.a. aan het beheren van het kerkgebouw en het invulling geven aan de Aktie Kerkbalans. Sinds januari 2014 maakt de geloofsgemeenschap in Harderwijk ook deel uit van de St.-Lucasparochie.

Strikt gesteld is de doelstelling van de Locatieraad de organisatie van mensen, middelen en voorzieningen ter ondersteuning van de pastorale activiteiten op een locatie van de parochie.

U kunt contact opnemen met de locatieraad via e-mail: locatieraad@catharinaharderwijk.nl.