Ziekenzalving

De ouderen onder ons zijn bekend met het begrip “ziekenzalving”, vroeger ook wel “het laatste sacrament” genoemd omdat het (meestal) werd gegeven aan stervenden. Het toedienen daarvan wordt lang niet altijd meer uitgesteld tot het allerlaatste moment, maar kan ook al eerder plaatsvinden. Omdat de ziekenzalving een sacrament is, mag deze alleen worden toegediend door een gewijd priester.

Wilt u het sacrament ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw eigen locatie. Voor een uitvaartdienst kunt u vaak bij dezelfde personen terecht.