Eerste H. Communie

Bij de eerste communie wordt gevierd dat kinderen voor het eerst deelnemen aan de eucharistie.

De communie werkgroep bereidt de kinderen vanaf groep 4 voor op de eerste deelname aan de Maaltijd van de Heer. Ook de ouders van deze kinderen worden nauw bij de voorbereiding betrokken.

Medio januari wordt er een brief naar de R.K. scholen gestuurd met hierin een oproep voor ouders met kinderen die zich willen aanmelden om de eerste communie te doen. Deze brief wordt ook in de hal van de kerk gelegd. Daarnaast wordt er in de CatharInfo melding van gemaakt.

Na het aanmelden wordt er een kennismakingsmiddag georganiseerd voor ouders en kinderen. Hiervoor ontvangen degene die zich hebben opgegeven een uitnodiging.

Hierna wordt er een keer in de 14 dagen met de kinderen een doemiddag gehouden. Dit is op woensdagmiddag. In totaal zal dit 4 of 5 keer worden gedaan. De ouderavonden vinden meestal plaats op dinsdag- en woensdagavond.

Bij beiden wordt er zo in 3 maanden naar de 1e communie toegewerkt.