Periodiek schenken

De mogelijkheid om periodieke giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals een kerkgenootschap) te doen is door de Belastingdienst versoepeld. Tot 1 januari 2014 was dat alleen mogelijk via een notariële akte, maar die voorwaarde is komen te vervallen. Een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar zonder drempel, maar moet wel in een overeenkomst met de ANBI worden vastgelegd.

Volgens de Belastingdienst is uw gift (bijv. uw periodieke bijdrage aan de actie Kerkbalans) een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen (daar leest u hieronder meer over)
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Deze giften aan de kerk kunt u derhalve als aftrekpost gebruiken bij uw belastingaangifte. Doordat u de schenking of gift kunt aftrekken van de belasting, kunt u uw bijdrage aan onze gemeenschap zelfs verhogen, zonder dat het u netto één euro extra hoeft te kosten!

Voorbeeld: als u een bedrag schenkt van € 100 en uw belastingpercentage is 36,5 %, kost de schenking u netto € 63,50. Uw teruggave van de belasting is dan € 36,50.

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om dergelijke giften vast te leggen via een invulformulier (Overeenkomst Periodieke gift in geld) dat door de Belastingdienst is samengesteld en via internet gedownload kan worden.

Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kun u het volgende doen:

Nadat de formulieren zijn ingevuld sturen wij ze op naar het secretariaat van de parochie. Na enige tijd krijgt u dan uw formulier terug.

Ed van der Heijden, penningmeester