Bericht van het pastoraal team

Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is of geconfronteerd wordt met lijden, kan een priester gevraagd worden om de ziekenzalving toe te dienen. Vroeger hadden we het ook wel over het laatste sacrament en werd er gewacht tot het sterfbed. Tegenwoordig moedigen we aan dat mensen tijdig een ziekenzalving aanvragen, zodat zij zelf dit troostende sacrament kunnen meevieren en er kracht uit kunnen putten voor de weg die voor hen ligt. Toen er nog voldoende pastores waren kon je het nog wel riskeren om tot het laatste te wachten. Nu met zo’n groot parochieoppervlak kunnen we niet meer garanderen dat er dezelfde dag nog een priester (of pastoraal werker voor de ziekenzegen) kan komen. We willen u vragen in deze situaties vroegtijdig contact op te nemen met de pastoraatsgroep van uw geloofsgemeenschap. Zij zullen dan contact zoeken met de priester. Ook zullen we regelmatig gezamenlijke ziekenzalvingen organiseren in de regio.

We merken nog vaak dat er rechtstreeks met de pastores wordt gebeld. Met verantwoordelijkheid voor 15 geloofsgemeenschappen zult u begrijpen dat we graag alle verzoeken via de plaatselijke contactpersoon willen laten lopen. In geval van ziekenzalving belt u met: 06-20735121 De contactpersoon zal dan contact opnemen met het pastoraal team.

Ook willen we u vragen om bij overlijden niet zelf de pastor te bellen. U belt de uitvaartondernemer en deze neemt contact op met de parochie (zij weten wie ze moeten bellen). De voorganger neemt dan contact met u op voor een afspraak, om samen de afscheidsliturgie voor te bereiden.

We hopen dat we op deze manier zo goed mogelijk op uw wensen in kunnen gaan.

Namens het pastoraal team,

Pastoor Harrold Zemann

Reacties zijn gesloten.