Onze geloofsgemeenschap en de maatschappij

Onze geloofsgemeenschap is niet alleen actief tijdens de wekelijkse vieringen in het weekend. Op gezette tijden wordt er op ons een beroep gedaan om onze bijdrage te leveren aan maatschappelijke acties buiten ons kerkgebouw. In de laatste maanden is er meerdere keren een beroep gedaan op onze maatschappelijke betrokkenheid en zeker nu in de aanloop naar Kerstmis is dat weer het geval.
Ik geef u een paar voorbeelden.

In de eerste plaats zijn daar de activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen, die de laatste weken in het AZC zijn komen wonen. Een van de heel zichtbare acties daarbij is internationale vieringen, die door de kerken in Harderwijk zullen worden georganiseerd en waarbij ook onze geloofsgemeenschap een steentje zal bijdragen. U hoort bij de mededelingen na afloop van onze weekendviering steeds een oproep voor vrijwilligers. Die zijn en blijven nodig. Naast de inzet van vrijwilligers wordt van alle Harderwijker kerken ook een financiƫle bijdrage gevraagd.
Een ander voorbeeld is de actie van het inloophuis in De Oude Synagoge, die de Harderwijker thuislozen een onvergetelijke kerstdag wil bezorgen. Wij hebben daar al een collecte voor gehouden. Ook de collecte voor de Voedselbank tijdens de St. Maartenviering enkele weken geleden laat onze maatschappelijke betrokkenheid zien. Al die organisaties blijven afhankelijk van giften en zijn heel blij als wij financieel bijdragen.
Afgelopen zondag hebben we Amnesty International uitgenodigd om in onze kerk hun werkzaamheden te tonen en uitleg te geven over hun handtekeningenacties.
Nog een voorbeeld: in januari worden tijdens de Week van de Eenheid gebedsdiensten gehouden ter gelegenheid van de herdenking van 500 jaar Reformatie. Ook daar gaat onze geloofsgemeenschap aan bijdragen.

Zo ziet u dat onze geloofsgemeenschap op allerlei terreinen meewerkt aan maatschappelijke acties. Veel van onze vrijwilligers zijn daar druk mee en vertegenwoordigen ons buiten ons kerkgebouw. Daar zijn wij heel blij mee.

Namens Pastoraatsgroep en Locatieraad,
Ed van der Heijden

 

Reacties zijn gesloten.