Eucharistieviering op zaterdag!

Het zal zo’n 25-30 jaar geleden zijn dat we afscheid namen van de viering op de zaterdagavond. Die dienst kwam dan niet in plaats van de zondag, maar het was er een naast de zondagse viering.
Het kwam er doorgaans op neer dat eigen parochianen op zaterdagavond voor gingen en op zondag ging Pastor Coen Negenborn voor in een eucharistieviering.
Voor de parochianen was het een goede oplossing, men had een keuzemogelijkheid, zeker handig in tijden van bijvoorbeeld mooi weer.

Hoe anders is het nu….we hebben nu in onze uitgestrekte parochie vieringen op twee tijdstippen, maar alleen op zondag, het ene kwartaal vroeg, het volgende laat.
De belangrijkste oorzaak van dit fenomeen is, dat een klein pastoraal team 8 locaties moet bedienen en daarbij er ook voor moet zorgen dat er af en toe een eucharistieviering in elke locatie gehouden kan worden.
Onze gemeenschap had het geluk, dat we in ieder geval elke maand pastor Jan Onland mochten indelen en natuurlijk dat we een flinke groep gemotiveerde eigen voorgangers hebben.
Er waren ook locaties, die af en toe geen viering hadden op zondag.

Om aan dat laatste probleem tegemoet te komen hebben pastoor Harrold Zemann en kapelaan Karel Donders aangeboden om op die momenten een eucharistieviering op zaterdagavond te houden op die locaties.
In ons Liturgisch Platform is dit aanbod ook besproken, mede omdat de gezondheidssituatie van pastor Jan Onland het niet toelaat dat hij bij ons voor gaat.
Aan de parochie is gevraagd om in de eerste helft van 2017 twee keer op zaterdagavond een eucharistieviering te houden om te bezien of en hoe dit bevalt.
Uiteindelijk is in het parochierooster opgenomen,  dat we in de eerste helft van 2017 op elke zaterdag vóór de vierde zondag een eucharistieviering krijgen.
Voor alle duidelijkheid: dat weekend is er dus op de zondag geen viering!

De eerste eucharistieviering in onze kerk is derhalve gepland op zaterdag 21 januari 2017 om 1900 uur, waarin kapelaan Karel Donders zal voorgaan.
De overige vieringen zullen steeds in de Catharinfo en op de website worden aangekondigd.

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep,
Paul Kempers

Reacties zijn gesloten.