Week van het Gebed in Harderwijk

In januari 2017 neemt de Catharinakerk in Harderwijk deel aan de reeks van ‘gebedsdiensten’. De Week van het Gebed heeft dit jaar wel een heel speciaal tintje: 500 jaar Luther. Als Rooms Katholieke gemeenschap willen we in dit jaar niet ontbreken. We staan midden in de oecumene en willen graag de verdeeldheid achter ons laten. We zijn verschillend en hebben ook verschillende inzichten. De verschillen willen we niet als een blokkade zien,  maar liever als een verrijking voor het geloof. Onze Schepper is immers niet in één leer te duiden. De inzichten van Luther en zijn schreeuw om verandering hebben uiteindelijk ook onze kerk in beweging gezet. In deze tijd van polarisering, gebrek aan richting in de samenleving en een doorgaande bedreiging van de schepping is het belangrijk om als gelovigen gezamenlijk kracht te vragen en te vinden bij Hem die ons bindt. Startend vanuit de gedachte van Verzoening.

Woensdag 18 januari 2017 19:30/20:00 (tijdstip moet nog bepaald) in de Catharinakerk (Van Maerlantlaan 1)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden de gebedsdiensten op dezelfde tijd plaats in respectievelijk Sefanja (Stationslaan 121), Bethelkerk (De Wittenhagen 28), De Open Hof (J.Catsstraat 3) en Het Visnet (Frankenkamp 2). Afsluiting is in De Alexanderschool (Veldkamp 33) met een Sing-in.

 

Reacties zijn gesloten.