Vergadering van Locatieraad en Pastoraatgroep van 12 oktober 2016

We begonnen de vergadering met een gesprek met Julius de Graaf. Julius zit namens onze geloofsgemeenschap in de interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling, die zich bezig houdt met activiteiten rond het toekomstige AZC. Eén van de belangrijkste punten is de organisatie van internationale kerkdiensten ten behoeve van de bewoners van het AZC. Die kerkdiensten worden wekelijks gehouden op de zondagmiddag in de ruimten van Sefanja aan de Stationslaan. De invulling van de diensten wordt steeds door een ander kerkgenootschap gedaan. Onze geloofsgemeenschap is op 29 januari 2017 aan de beurt. En ander punt is dat men een inloophuis wil organiseren. Eén van de mogelijke locaties is onze parochiezaal.

Met betrekking tot de liturgische vieringen zijn er meer zaken besproken.
De viering van de Lucasdag in Achterveld op 9 oktober was goed bezocht en een succes. U leest hier over in de Lucasbrief.
Omdat Jan Onland in ieder geval voorlopig nog niet kan voorgaan in Eucharistievieringen zal het aantal Eucharistievieringen op onze locatie afnemen. De priesters in onze parochie hebben aangeboden om zo nu en dan op de zaterdagavond een Eucharistieviering te houden in onze kerk. Tijdens de zondag van dat weekend zal er dan geen viering zijn. De PG is daar nog mee in overleg met het pastoresteam.
Ook met Kerstmis zal er in onze kerk geen Eucharistieviering zijn. Zowel in de kerstnacht, als op kerstmorgen is er een dienst van Woord, Gebed en Communie.
Op zondag 13 november wordt er een St.Maartenviering gehouden, waarin Antoinette Bottenberg voorgaat.

De pastorale taken die Gijsbert Schaap heeft afgestoten zijn zo veel mogelijk ondergebracht bij andere personen. Er komt nog een afscheid van Gijsbert, als dank voor zijn werk in de PG. Een en ander zal in overleg met hem worden gedaan.

De ouders van de kinderen, die mogelijk de 1e Communie zouden kunnen doen, worden hierover geïnformeerd.

Eens in de zoveel tijd begeleidt Dick Broekema de liturgische vieringen op het orgel. In zijn schaarse vrije tijd studeert Dick theologie aan de Universiteit van Leuven. Hij heeft zijn diensten aangeboden aan onze parochie. De PG is in overleg met het pastoresteam over een zinvolle taak.

We zitten weer aan het eind van het jaar, dus moet voor volgend jaar al weer de begroting worden gemaakt.
Verder is met de Technische Dienst het Meerjaren Onderhoudsplan doorgenomen om te kijken welke zaken volgend jaar moeten worden met betrekking tot het gebouw moeten worden aangepakt.

Rob Broekhoven (PB) en Joram de Jong zijn bezig de eindconclusie te formuleren met betrekking tot de financiële gegevens voor de herinrichting van ons kerkgebouw en maken daarna een definitieve keuze voor de installateur. Een belangrijk aspect is de duurzaamheid van de oplossing, die door de aannemers wordt voorgesteld. Ook moet nog overleg worden gepleegd met de gemeente. Daarna zal overleg plaats vinden met de LR/PG en de bewindvoerders van het Trees Westersfonds. Vervolgens wordt het PB ingelicht en kan de oplossing aan het bisdom worden voorgelegd. Men probeert nog dit jaar de gekozen oplossing naar het bisdom te versturen.

Heeft u nog een vraag, dan kunt u altijd een lid van de LR of de PG aanschieten.

Namens LR en PG,
Ed van der Heijden

 

 

 

Reacties zijn gesloten.